Anguli iridocornealis spongium

Anguli iridocornealis spongium (JNA), сеть радужно-роговичного угла (трабекулярная сеть) — см. Pectinatum anguli iridocornealis.
Категории: JNA